Standard Svensk standard · SS-EN 14187-1:2017

Vägmaterial - Kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 1: Provningsmetod för bestämning av härdningshastighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14187-1:2017

Vägmaterial - Kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 1: Provningsmetod för bestämning av härdningshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the determination of the rate of cure of cold applied joint sealants indicated by the build-up of the tensile modulus during the cure.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14187-1:2017

Vägmaterial - Kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 1: Provningsmetod för bestämning av härdningshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Cold applied joint sealants - Test methods - Part 1: Determination of rate of cure

Artikelnummer: STD-8027218

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14187-1