Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2023

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2023

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the recovery of soluble bitumen from bituminous mixtures used in road, airfield or similar pavements in a form suitable for further testing.
The method is applicable for the recovery of paving grade bitumen and is the reference method for recovery of soluble bitumen from bituminous mixtures containing volatile matter such as cut-back bitumen.
The method is not applicable for recovery of polymer-modified bitumen.
NOTE EN 12697-3 is the reference method for the recovery of paving grade bitumen and polymer-modified bitumen.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2023

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asfalt, SIS/TK 202/AG 01

Internationell titel: Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

Artikelnummer: STD-80042211

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-04-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12697-4:2015