Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2015

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfaltmassa - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12697-4:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2015

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfaltmassa - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for the recovery of soluble bitumen from bituminous mixtures from pavements in a form suitable for further testing. The procedure is suitable for the recovery of paving grade bitumen and is also suitable for mixtures containing volatile matter such as cut-back bitumen but the results may be less precise. This European Standard is the reference method for mixtures containing volatile matter, but the rotary evaporator procedure (see EN 12697-3) for mixtures with paving grade bitumen.
NOTE There is limited experience of recovery when polymer-modified bitumen is used.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-4:2015

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfaltmassa - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asfalt, SIS/TK 202/AG 01

Internationell titel: Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

Artikelnummer: STD-8014760

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-06-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12697-4:2005

Ersätts av: SS-EN 12697-4:2023