Standard Svensk standard · SS-EN 13286-3

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 3: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrokompression med kontrollerade parametrar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-3

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 3: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrokompression med kontrollerade parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the laboratory dry density, the water content and the difficulty of compaction of a hydraulically bound or unbound mixture using vibrocompression with controlled parameters. This European Standard applies to unbound mixtures as well as to mixtures bound with hydraulically binders before setting. This method is applicable to mixture with a maximum size aggregate D equal to 31,5 mm.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-3

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 3: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrokompression med kontrollerade parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrocompression with controlled parameters

Artikelnummer: STD-33818

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 12