Standard Svensk standard · SS-EN 13075-1:2016

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av brytningsegenskaper - Del 1: Bestämning av brytningsvärde hos katjoniska bitumenemulsioner - Mineralfillermetoden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13075-1:2016

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av brytningsegenskaper - Del 1: Bestämning av brytningsvärde hos katjoniska bitumenemulsioner - Mineralfillermetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the breaking value of cationic bituminous emulsions.
WARNING The use of this European Standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50) Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13075-1:2016

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av brytningsegenskaper - Del 1: Bestämning av brytningsvärde hos katjoniska bitumenemulsioner - Mineralfillermetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method

Artikelnummer: STD-8023477

Utgåva: 4

Fastställd: 2016-11-14

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13075-1:2009