Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the efflux time at 25 °C of petroleum cut-back and fluxed bituminous binders in seconds using an efflux viscometer. Alternative test temperatures are 40 °C, 50 °C and 60 °C.
WARNING - The use of this document involves hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

Artikelnummer: STD-80039847

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-12-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12846-2:2011