Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12846-2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the efflux time at 25 °C of petroleum cut-back and fluxed bituminous binders in seconds using an efflux viscometer. Alternative test temperatures are 40 °C, 50 °C and 60 °C. WARNING — The use of this European Standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

Artikelnummer: STD-80528

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13357

Ersätts av: SS-EN 12846-2:2022