Standard Svensk standard · SS-EN 13108-4:2016/AC:2017

Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer - Del 4: Vältad varmasfalt av engelsk typ

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13108-4:2016/AC:2017

Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer - Del 4: Vältad varmasfalt av engelsk typ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for mixtures of the mix group Hot Rolled Asphalt for use on roads, airfields and other trafficked areas. Hot Rolled Asphalt is used for surface courses, binder courses, regulating courses and bases.
The mixtures of the mix group Hot Rolled Asphalt are produced on the basis of hot bitumen. Mixtures utilizing bitumen emulsion and bituminous materials based on in situ recycling are not covered by this standard.
This European Standard includes requirements for the selection of the constituent materials. It is designed to be read in conjunction with EN 13108-20 and EN 13108-21.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13108-4:2016/AC:2017

Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer - Del 4: Vältad varmasfalt av engelsk typ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asfalt, SIS/TK 202/AG 01

Internationell titel: Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt

Artikelnummer: STD-8029582

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-17

Antal sidor: 48

Korrigerar: SS-EN 13108-4:2016