Standard Svensk standard · SS-EN 1430:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av partikelpolaritet hos bitumenemulsioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1430:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av partikelpolaritet hos bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the particle polarity of bituminous emulsions. WARNING — The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1430:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av partikelpolaritet hos bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bitumen emulsions

Artikelnummer: STD-69201

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1430