Standard Svensk standard · SS-EN 1428:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av vattenhalt i bitumenemulsioner genom azeotrop destillation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1428:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av vattenhalt i bitumenemulsioner genom azeotrop destillation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the water content in bituminous emulsions by means of distillation.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1428:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av vattenhalt i bitumenemulsioner genom azeotrop destillation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Azeotropic distillation method

Artikelnummer: STD-84785

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1428