Standard Svensk standard · SS-EN 13880-4

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 4: Provningsmetod för bestämning av stabilitet för värmning, förändring i penetrationsvärde

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-4

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 4: Provningsmetod för bestämning av stabilitet för värmning, förändring i penetrationsvärde
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for determining the effects of storage at elevated temperatures on samples of hot applied joint sealants by comparing the cone penetration and resilience values before and after storage.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-4

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 4: Provningsmetod för bestämning av stabilitet för värmning, förändring i penetrationsvärde
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 4: Test method for the determination of heat resistance - Change in penetration value

Artikelnummer: STD-34338

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 7