Standard Svensk standard · SS-EN 13880-10:2018

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 10: Provningsmetod för bestämning av vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid kontinuerlig töjning och kompression

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-10:2018

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 10: Provningsmetod för bestämning av vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid kontinuerlig töjning och kompression
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determination of adhesion and cohesion characteristics of hot applied joint sealant specimens following cyclic extensions.
NOTE The test simulates yearly joint movements due to temperature variations.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-10:2018

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 10: Provningsmetod för bestämning av vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid kontinuerlig töjning och kompression
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fogar, SIS/TK 202/AG 06

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 10: Test method for the determination of adhesion and cohesion following continuous extension and compression

Artikelnummer: STD-80004451

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13880-10