Standard Svensk standard · SS-EN 12846-1:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-1:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the efflux time at 40 °C of bituminous emulsions in seconds using an efflux viscometer. Alternative test temperature is 50 °C.
NOTE The procedure described in this document can also be followed to determine efflux time at other temperatures such as 25 °C.
WARNING - The use of this document can involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12846-1:2022

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions

Artikelnummer: STD-80039846

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-12-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12846-1:2011