Standard Svensk standard · SS-EN 13285:2018

Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13285:2018

Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav för obundna överbyggnadsmaterial, som används för byggande och underhåll av vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
Denna Europastandard gäller vid leveranstidpunkten för obundna överbyggnadsmaterial av naturlig, industriellt framställd och återvunnen ballast med övre kornstorleksgräns (D) från 5,6 till 90 mm och undre kornstorleksgräns (d) = 0.
ANM. 1 Obundna överbyggnadsmaterial med övre kornstorleksgräns (D) större än 90 mm omfattas inte av denna Europastandard men kan specificeras på platsen för
materialets användning.
ANM. 2 Vattenkvoten hos överbyggnadsmaterialet och densiteten hos det utförda lagret är inte specificerade materialkrav. Båda parametrarna avser kontrollen av det utförda lagret och omfattas inte av denna Europastandard.
Ballastkraven definieras med tillämplig korshänvisning till EN 13242.
Användning av ballast som jord omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13285:2018

Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Unbound mixtures - Specifications

Artikelnummer: STD-80025669

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-07-03

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 13285:2018

Ersätter: SS-EN 13285:2010