Standard Svensk standard · SS-EN 12848:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av blandbarhet mellan bitumenemulsioner och cement

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12848:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av blandbarhet mellan bitumenemulsioner och cement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of mixing stability of bituminous emulsions with cement. It applies to overstabilized cationic bituminous emulsions and to slow-setting and overstabilized anionic bituminous emulsions. WARNING — The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12848:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av blandbarhet mellan bitumenemulsioner och cement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions

Artikelnummer: STD-69373

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-04-06

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12848