Standard Svensk standard · SS-EN 13286-40

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 40: Provningsmetod för bestämning av direkt draghållfasthet hos hydrauliskt bundna material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-40

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 40: Provningsmetod för bestämning av direkt draghållfasthet hos hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of the direct tensile strength of specimens of hydraulically bound mixtures. This European Standard applies to specimens of hydraulically bound mixture made in accordance with prEN 13286-52.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-40

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 40: Provningsmetod för bestämning av direkt draghållfasthet hos hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 40: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures

Artikelnummer: STD-33821

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 9