Standard Svensk standard · SS-EN 13880-8:2019

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 8: Provningsmetod för bestämning av viktändring hos fogmassor efter förvaring i drivmedel.

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-8:2019

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 8: Provningsmetod för bestämning av viktändring hos fogmassor efter förvaring i drivmedel.
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determination of the resistance to fuel spillage of a joint sealant by calculating the change in mass, after immersion in a standard reference fuel.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-8:2019

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 8: Provningsmetod för bestämning av viktändring hos fogmassor efter förvaring i drivmedel.
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fogar, SIS/TK 202/AG 06

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion

Artikelnummer: STD-80009342

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-15

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13880-8