Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for determination the average rate of application of slurry surfacing in kilograms per square metre (kg/m2).
This European Standard applies to slurry surfacing for roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application

Artikelnummer: STD-80002957

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12274-6