Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12274-6:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for determination the average rate of application of a slurry surfacing in kilograms per square metre (kg/m²). The European Standard applies to slurry surfacings for roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-6

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 6: Utlagd mängd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application

Artikelnummer: STD-32037

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-25

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 12274-6:2018