Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13286-54:2014

Obundna och hydrauliskt bundna material - Del 54: Provningsmetod för bestämning av frostbeständighet hos hydrauliskt bundna material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13286-54:2014

Obundna och hydrauliskt bundna material - Del 54: Provningsmetod för bestämning av frostbeständighet hos hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies a test method for the determination of the resistance of a hydraulically bound mixture to the cyclic action of freezing and thawing. The method described is suitable for hydraulically bound mixtures, including hydraulically stabilised soils, in accordance with EN 14227-1 to EN 14227-5 and the range of strengths covered by that standard. When required, a method for determining the change in height of a hydraulically bound subject to freeze thaw is specified in Annex A (normative). When required, a method for determining the freeze thaw resistance of a hydraulically bound mixture in the presence of salt is specified in Annex B (normative).

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13286-54:2014

Obundna och hydrauliskt bundna material - Del 54: Provningsmetod för bestämning av frostbeständighet hos hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures

Artikelnummer: STD-103257

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-20

Antal sidor: 28