Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17481:2020

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av salthalt i bitumen - Genom konduktivitetsmätning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17481:2020

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av salthalt i bitumen - Genom konduktivitetsmätning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method for determination of the salt content in bitumen, conventionally expressed in mg of sodium chloride (noted NaCl as from this point of this document) per kg of bitumen. This method is valid for “equivalent NaCl contents” between 20 mg/kg and 500 mg/kg.
WARNING — The use of this document may involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17481:2020

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av salthalt i bitumen - Genom konduktivitetsmätning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method

Artikelnummer: STD-80023639

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-14

Antal sidor: 20