Standard Svensk standard · SS-EN 13880-1

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 1: Provningsmetod för bestämning av densitet vid 25°C

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a method for determining the density of hot applied joint sealants.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34501

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-05

Antal sidor: 7