Standard Svensk standard · SS-EN 13880-12

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 12: Provningsmetod för tillverkning av betongblock för provning av vidhäftning (recept)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-12

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 12: Provningsmetod för tillverkning av betongblock för provning av vidhäftning (recept)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for the manufacture of concrete test blocks for joint sealant bond testing. The requirements of this European Standard are applicable to concrete test blocks with a maximum aggregate size of 16 mm to 20 mm or with a maximum aggregate size of 4,0 mm.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-12

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 12: Provningsmetod för tillverkning av betongblock för provning av vidhäftning (recept)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongbeläggningar, SIS/TK 202/AG 03

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 12: Test method for the manufacture of concrete test blocks for bond testing (recipe methods)

Artikelnummer: STD-34506

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-05

Antal sidor: 9