Standard Svensk standard · SS-EN 16345:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för bitumenemulsioner med hjälp av Redwood No. II viskosimeter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16345:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för bitumenemulsioner med hjälp av Redwood No. II viskosimeter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the efflux time (in seconds) of a bituminous emulsion at 85 °C using the Redwood No. II Viscometer.
WARNING - The use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16345:2012

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för bitumenemulsioner med hjälp av Redwood No. II viskosimeter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer

Artikelnummer: STD-86926

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-30

Antal sidor: 20