Standard Svensk standard · SS-EN 13877-3:2004

Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 3: Krav på dymlingar för användning i betongbeläggningar

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for dowels to be used in cast “in situ” concrete pavements for roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38335

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Antal sidor: 10