Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies siliceous and calcareous fly ash used in hydraulically bound mixtures for roads, airfields and other trafficked areas. This European Standard applies to fly ash produced by the combustion of pulverised coal or lignite in energy generating plants.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Specifications - Part 4: Fly ash for hydraulically bound mixtures

Artikelnummer: STD-90011

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14227-4:2004