Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14227-4:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies siliceous and calcareous fly ash used in hydraulically bound mixtures for roads, airfields and other trafficked areas. This European standard applies to fly ash produced by the combustion of pulverized coal or lignite in energy generating plants.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-4:2004

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 4: Flygaska som bindemedel för hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 4: Fly ash for hydraulically bound mixtures

Artikelnummer: STD-36899

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-06

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 14227-4:2013