Standard Svensk standard · SS-EN 13880-9

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 9: Provningsmetod för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-9

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 9: Provningsmetod för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for determining the compatibility of hot applied joint sealants applied to a saw asphalt joint slot.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-9

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 9: Provningsmetod för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 9: Test method for the determination of compatibility with asphalt pavements

Artikelnummer: STD-34339

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 7