Standard Svensk standard · SS-EN 14227-5:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 5: Hydrauliskt bundna material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-5:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 5: Hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies hydraulic road binder bound granular mixtures for road construction, airfields and other trafficked areas and specifies the requirements for their constituents, composition and laboratory performance classification.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-5:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 5: Hydrauliskt bundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 5: Hydraulic road binder bound granular mixtures

Artikelnummer: STD-98313

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 14227-5:2004