Standard Svensk standard · SS-EN 12697-49:2022

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 49: Bestämning av friktion efter polering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-49:2022

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 49: Bestämning av friktion efter polering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method to determine the friction at 60 km/h after polishing during a fixed number of passes on surfaces of bituminous mixtures samples, or to follow its evolution as a function of the number of polishing passes.
The samples used are either produced in a laboratory or are cores taken from the site.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-49:2022

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 49: Bestämning av friktion efter polering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asfalt, SIS/TK 202/AG 01

Internationell titel: Bituminous mixtures - Test methods - Part 49: Determination of friction after polishing

Artikelnummer: STD-80033773

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-02-14

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12697-49:2014