Standard Svensk standard · SS-EN 13286-48:2005

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 48: Provningsmetod för bestämning av graden av pulverisering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-48:2005

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 48: Provningsmetod för bestämning av graden av pulverisering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of the degree of pulverization of cohesive material after mixing with lime and/or hydraulic binder.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-48:2005

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 48: Provningsmetod för bestämning av graden av pulverisering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 48: Test method for the determination of degree of pulverisation

Artikelnummer: STD-40539

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-30

Antal sidor: 7