Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the relationship between the dry density and water content of a mixture using vibrating hammer compaction.
This document applies to mixtures which contain no more than 10 % by mass of the mixture retained on the 40 mm test sieve.
This document also describes the procedure for calculating and plotting the curves corresponding to 0, 5 and 10 % air voids.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating hammer

Artikelnummer: STD-80032399

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-11-16

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13286-4