Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13286-4:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the relationship between the dry density and water content of a mixture when compacted using a vibrating hammer. This European Standard applies to mixtures used in road construction which contain not more than 30 % by mass retained on the 20 mm test sieve. It is not applicable to mixtures with more than 10 % by mass of the mixture retained on the 40 mm test sieve.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-4

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 4: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrerande hammare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating hammer

Artikelnummer: STD-33819

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 13286-4:2021