Standard Svensk standard · SS-EN 539-1:2005

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Del 1: Täthetsprovning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes two test methods for testing the impermeability to water of clay roof tiles and fittings which can be considered as equivalent.
NOTE The methods are not applicable to all fittings, because of their different shapes.

Ämnesområden

Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test

Artikelnummer: STD-40872

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-09-30

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN 539-1