Standard Svensk standard · SS-EN 12326-2:2011

Skiffer- och stenprodukter för tak och fasader - Del 2: Provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12326-2:2011

Skiffer- och stenprodukter för tak och fasader - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for slate and carbonate slate for roofing and wall cladding. It is applicable to natural roofing products as defined in EN 12326-1:2004 used for assembly into discontinuous roofs and external wall cladding. NOTE Where the term "slate" is used in this document it means slate and carbonate slate unless otherwise indicated.

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10) Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12326-2:2011

Skiffer- och stenprodukter för tak och fasader - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate

Artikelnummer: STD-80747

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 12326-2 , SS-EN 12326-2/A1:2004