Standard Svensk standard · SS-EN 12326-2:2011

Skiffer- och stenprodukter för tak och fasader - Del 2: Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies test methods for slate and carbonate slate for roofing and wall cladding. It is applicable to natural roofing products as defined in EN 12326-1:2004 used for assembly into discontinuous roofs and external wall cladding. NOTE Where the term "slate" is used in this document it means slate and carbonate slate unless otherwise indicated.

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate

Artikelnummer: STD-80747

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 12326-2 , SS-EN 12326-2/A1:2004