Standard Svensk standard · SS 831335:2017

Taksäkerhet - Snörasskydd - Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar funktionskrav på snörasskydd avsedda att förhindra okontrollerade snöras från tak. Snörasskydd kan även utgöra fotstöd samt förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. This standard specifies functional requirements for snow fences designed to prevent the uncontrolled falling of snow from roofs. Snow fences may also provide foot support and anchor points for personal fall protection equipment.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof safety - Snow fences - Functional requirements

Artikelnummer: STD-8028409

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-09-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 831335:2014