Standard Svensk standard · SS-EN 1024:2012

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies the methods for determining the geometric characteristics of clay tiles as defined in EN 1304, Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications.

Ämnesområden

Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85852

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1024