Standard Svensk standard · SS 831340:2020

Taksäkerhet - vertikalt fast monterade stegar - Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar krav för vertikalt fast monterade stegar på byggnader upp till 8 m
uppstigningshöjd gällande tillgänglighet, utformning, hållfasthet, material, produkt- och underhållsinformation.
Detta dokument specificerar krav på fallskydd, handledare och skyddskorg.
Standarden gäller ej skorstensstegar och stegar för lutande tak.
ANM. 1: För skorstensstegar se SS 831336.
ANM. 2: För lutande tak se SS-EN 12951:2004

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof Safety - Verticalfixed ladders - Functional requirements

Artikelnummer: STD-80022860

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-07-02

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 831340 , SS 831336