Standard Svensk standard · SS 831336

Takskydd - Skorstensstege - Funktionskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831336

Takskydd - Skorstensstege - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger funktionskrav på utvändig stege som används för tillträde till skorstens överyta samt på arbetsplan i anslutning till skorstenens överyta. Stegen och arbetsplanen kan vara fast monterade på skorstenen eller fristående. Arbetsplan kan utgöras av arbetsplattform, stegplatta eller skorstens överyta. Skorstensstegen är ej avsedd att vara infästningsanordning för säkerhetslina vid arbete på tak.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831336

Takskydd - Skorstensstege - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Taksäkerhetsprodukter, SIS/TK 193/AG 01

Internationell titel: Roof safety - Chimney ladder - Functional requirements

Artikelnummer: STD-20154

Utgåva: 2

Fastställd: 1997-03-19

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 831336

Ersätts av: SS 831340:2020