Standard Svensk standard · SS 831336

Takskydd - Skorstensstege - Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger funktionskrav på utvändig stege som används för tillträde till skorstens överyta samt på arbetsplan i anslutning till skorstenens överyta. Stegen och arbetsplanen kan vara fast monterade på skorstenen eller fristående. Arbetsplan kan utgöras av arbetsplattform, stegplatta eller skorstens överyta. Skorstensstegen är ej avsedd att vara infästningsanordning för säkerhetslina vid arbete på tak.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof safety - Chimney ladder - Functional requirements

Artikelnummer: STD-20154

Utgåva: 2

Fastställd: 1997-03-19

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 831336

Ersätts av: SS 831340:2020