Standard Svensk standard · SS-EN 12316-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the resistance to peeling of joints between two adjacent sheets of the same bitumen-based roofing sheets. This test method is intended to be used for testing the joints in mechanically fastened single layer bitumen roofing. The peeling characteristics of a joint between two widths of bitumen-based sheets vary considerably depending on the material,on the method of jointing (flame or heat welding,hot adhesive or bitumen,cold adhesive)etc.the size of the overlap and the workmanship.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 177

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of peel resistance of joints

Artikelnummer: STD-27689

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 8