Standard Svensk standard · SS 236803

Byggpapp - Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard innehåller fordringar på byggpapp enligt avsnitt 4 nedan.

Standarden omfattar ej byggfolier för tak, för vilka SS 24 11 10, Byggfolier för tak - Fordringar.

Ämnesområden

Yttertak Vattenisolering


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 177

Internationell titel: Bitumen felt - Requirements

Artikelnummer: STD-6639

Utgåva: 3

Fastställd: 1984-02-15

Antal sidor: 3