Standard Swedish standard · SS 236803

Bitumen felt - Requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard innehåller fordringar på byggpapp enligt avsnitt 4 nedan.

Standarden omfattar ej byggfolier för tak, för vilka SS 24 11 10, Byggfolier för tak - Fordringar.

Subjects

Roofs (91.060.20) Waterproofing (91.120.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-6639

Edition: 3

Approved: 2/15/1984

No of pages: 3