Standard Svensk standard · SS-EN 539-2:2013

Takprodukter - Takpannor - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Del 2: Provning av frostbeständighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the test method for the determination of frost resistance of clay roofing tiles and fittings.
The test method is applicable in all CEN member countries in accordance with the required performance level of each member state.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance

Artikelnummer: STD-90385

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-05-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 539-2:2006/AC:2008 , SS-EN 539-2:2006