Nyhet · 2020-03-25

Handbok tas fram för infästning av solpaneler

Nu tas en handbok fram för infästning av solpaneler. Här berättar Viveka Odlén, projektledare SIS och Hans Månsson, BMI Group och ordförande i SIS tekniska kommitté Takprodukter och taksäkerhet.

Nu tar ni fram en handbok för infästningar av solpaneler, varför behövs det?

– Allt fler installerar solpanel på sina tak men det krävs vägledning för att göra rätt. Vi vet sedan tidigare att det finns återkommande problem med felaktiga installationer av solpaneler vilket kostar branschen stora summor.

– Detta bekräftades också vid en workshop som SIS tekniska kommitté för takprodukter och säkerhet arrangerade i höstas. Flera deltagare berättade om skador på tak och byggnader på grund av felinstallerade solpaneler.

– Vi märker att det finns ett stort intresse – hittills har nära 50 deltagare som representerar 25 företag fördelade på olika tillverkare och installatörer anmält intresse för att delta i vårt arbete med att ta fram och kvalitetssäkra handboken. Vi kommer i huvudsak att jobba med täthet, snölaster, vindkastet och tillgänglighet. Vi beräknar att handboken ska vara klar till hösten.

Vilka är det som ska använda sig av handboken?

– Vi vill erbjuda en handbok som är enkel att ta till sig, syftet är att få till en högre och jämnare nivå på montagen. Handboken kommer även att innehålla hänvisningar till Eurokoder som finns inom hållfasthetsområdet men även standarder för andra produkttyper. 

– Målgruppen är de som projekterar och installerar solelanläggningar på tak. Handboken ska bidra med kunskap och råd så att kvaliteten på de system som installeras avviker mindre från varandra och håller en högre och jämnare nivå, vilket gynnar både kunderna och branschen på sikt.

Hur ser det ut i övriga Europa?

– Man har även stora problem i andra europeiska länder och nya produkter med takmaterial med inbyggda solpaneler kräver nya gemensamma riktlinjer. 2019 publicerades en teknisk rapport SIS-CEN/TR 16999:2019 Solpanelssystem för tak - Krav för fastsättning av solpaneler i konstruktioner. En teknisk rapport är ofta ett första steg till att fortsätta en vidareutveckling till en standard så det hoppas vi på. Enhetliga riktlinjer främjar handel och bättre och säkrare montage främjar också försäljningen och intresset för solpaneler.

Här är den tekniska kommittén som ansvarar för solpaneler


Viveka Odlén, projektledare SIS och Hans Månsson, BMI Group och ordförande i SIS tekniska kommitté Takprodukter och taksäkerhet.