Standard Svensk standard · SS 831331:2021

Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831331:2021

Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 562 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 562 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 899,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar funktionskrav på nockräcken av rör eller dylikt, avsedda att utgöra förankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning och vara ett stöd vid arbete och positionering på taket.
Anm: Nockräcken omfattas inte av prEN 17235 då denna specificerar krav på andra typer av förankringsanordningar såsom skensystem där förankringspunkten kan förflyttas obehindrat utmed skenan. Nockräcken enligt detta dokument består av rör eller dylikt som monteras med flera infästningar vilka begränsar förflyttning utmed röret.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831331:2021

Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 562 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 562 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 899,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Std Samhäll

Internationell titel: Roof safety - Rails at roof ridge and eaves - Functional requirements

Artikelnummer: STD-80027592

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-02-09

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 831331