Standard Svensk standard · SS 831331:2021

Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar funktionskrav på nockräcken av rör eller dylikt, avsedda att utgöra förankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning och vara ett stöd vid arbete och positionering på taket.
Anm: Nockräcken omfattas inte av prEN 17235 då denna specificerar krav på andra typer av förankringsanordningar såsom skensystem där förankringspunkten kan förflyttas obehindrat utmed skenan. Nockräcken enligt detta dokument består av rör eller dylikt som monteras med flera infästningar vilka begränsar förflyttning utmed röret.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Taksäkerhetsprodukter, SIS/TK 193/AG 01

Internationell titel: Roof safety - Rails at roof ridge and eaves - Functional requirements

Artikelnummer: STD-80027592

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-02-09

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 831331