Standard Svensk standard · SS 831331

Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger funktionskrav på nockräcke och takfotsräcke.

Räcke skall utgöra fästpunkt för säkerhetlina och vara ett fotstöd för förflyttning längs räcket eller vid arbete på taket.

Ämnesområden

Yttertak Tak och taksäkerhet


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof safety - Rails at roof ridge and eaves - Functional requirements

Artikelnummer: STD-20151

Utgåva: 3

Fastställd: 1997-03-19

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 831331