Standard Swedish standard · SS 831331

Roof safety - Rails at roof ridge and eaves - Functional requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard anger funktionskrav på nockräcke och takfotsräcke.

Räcke skall utgöra fästpunkt för säkerhetlina och vara ett fotstöd för förflyttning längs räcket eller vid arbete på taket.

Subjects

Roofs (91.060.20) Roof and roof safety (94.650)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-20151

Edition: 3

Approved: 3/19/1997

No of pages: 4

Replaces: SS 831331 , SS 831301