Standard Svensk standard · SS 824031

Dagvattensystem - Takavvattning - Dimensioneringsunderlag

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard ges anvisningar för dimensionering och utförande av hängrännor och stuprör.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Surface water drainage - Roofs - Design criteria

Artikelnummer: STD-7209

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 8