Standard Svensk standard · SS-EN 13956:2013

Flexibla tätskikt - Plast - och gummibaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the definitions and characteristics of plastic and rubber sheets including sheets made out of their blends and alloys (thermoplastic rubber) for which the intended use is roof waterproofing. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this European Standard. NOTE For typical materials and applications, see Annex E.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 177

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-88580

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-07

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 13956:2005/AC:2006 , SS-EN 13956:2005