Standard Svensk standard · SS-EN 15037-3:2009+A1:2011

Förtillverkade betongprodukter - Bjälklagssystem, balk och block - Del 3: Tegelblock

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard deals with the requirements and the basic performance criteria for blocks made in clay, used in conjunction with precast concrete beams in compliance with EN 15037-1, with or without cast-in-situ concrete for the construction of beam-and-block floor and roof systems.

Examples of typology of floor and roof systems are given in Annex B of EN 15037-1:2008.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 3: Clay blocks

Artikelnummer: STD-76952

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-10

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 15037-3:2009